Prodej obytných vestaveb Megamobil

vyrobeno:

2018

moje práce:

tvorba grafického návrhu včetně loga

nasazení WordPress + GeneratePress, GenerateBlocks, vlastní typy příspěvků, vlastní CSS

správa webu

zabezpečení webových stránek

dochází ke stálému vylepšování

Příběh projektu:

Tento web je jeden z nejrozsáhlejších, které jsem kdy dělal. Bylo třeba zapracovat mnoho požadavků a speciálních přání. Dále usnadnit klientovi vkládání vozů do administrace. To vše v měnících se podmínkách na českém trhu i u dodavatele.
Zkrátka, práce jak na kostele, ale výsledkem jsou opět svižné a snadno spravovatelné webové stránky.