Fotograf Zdeněk Nikel

Příběh projektu:

Před několika lety jsem převzal do správy web, postavený na koupené šabloně s příšerným Page Builderem. Žel, klient není ochoten šablonu opustit, proto web pouze udržuji.

správa a zabezpečení webu

optimalizace

používá WordPress, koupenou šablonu a Page Builder